uw idee, ons idee

Ingrid Desaeyer

Plaats op de lijst: 11

Foto Ingrid Desaeyer

Biografie / Interesses 

Geboren te Oostende op 3 mei 1951 en sedert 1982 woonachtig te Diksmuide. Ik studeerde in 1971 af als regentes lichamelijk opvoeding en biologie.

Mijn beroepsloopbaan kan ik als volgt samenvatten: in 1971 startte ik als leerkracht lichamelijke opvoeding en na veel omzwervingen belandde ik in 1976 in het KA en KTA te Diksmuide waar ik vast benoemd werd. Van 1996 tot mijn pensionering op 1 september 2011 was ik directeur van de middenschool te Diksmuide. Als medestichter van het kinderdagverblijf “Bubbeltje” neem ik thans als voorzitter en afgevaardigd beheerder, het algemeen beleid en inzonderheid de dagelijkse werking waar.

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar de evoluties binnen het onderwijs, de onderwijswetgeving, de wetgeving i.v.m. kinderdagverblijven en sociaal engagement in het algemeen.

Contactgegevens

Rijkswachtstraat 22
8600 Diksmuide
Tel: 051/510141

E-mail: ingriddesaeyer AT idee2006.be (vervang AT door @)